Hotel Martinské hole

100 % zábava na zjazdovke, 100 % služby v hoteli! Tak prečo tu ešte nie ste?

Rezervácia

Zaslaním svojich iniciálov v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko a emailová adresa, udávam súhlas v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov pre spoločnosť MGH s.r.o., Haburská 49/A, 821 01 Bratislava, prevádzkujúcej Hotel Martinské hole za účelom zrealizovania rezervácie pobytu v Hoteli Martinské hole***.

Ubytovanie*


Prosím spočítajte 4 a 2.